Steeds meer bedrijfstakken en gemeenten omarmen het Internet of Things, ook wel afgekort tot IoT. Volgens brancheorganisatie GSMA zullen er naar verwachting in 2025 wereldwijd 25 miljard IoT-verbindingen zijn. Internet of Things voorzien machines, voertuigen, containers en gebouwen van software, sensoren en connectiviteit om ze te monitoren en te controleren. Met de verkregen data kunnen nieuwe bedrijfsmodellen worden gebouwd, nieuwe diensten worden aangeboden of hun efficiëntie worden verbeterd.

In deze whitepaper lees je meer over de huidige stand van zaken van Mobile IoT. Er wordt uitgelegd waarom, wanneer en hoe IoT ingezet kan worden.

Lees snel de whitepaper voor nog meer insights over IoT voor jou als ondernemer!

Schrijf je in en download de whitepaper